Przedszkole nr 5 Wrocławskie Krasnale

Przedszkole nr 5 Wrocławskie Krasnale działa od 01 września 2014r w budynku, w którym od 1 października 1992r /przez prawie 22 lata/ funkcjonował Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 1 „Wrocławskie Krasnale”. Przedszkole kontynuuje zadania i tradycje poprzedniej placówki. Zdecydowana większość obecnej kadry to ci sami pracownicy.
Naszym celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu i rozwijaniu potencjału tkwiącego w dzieciach oraz dobre przygotowanie dzieci do dalszych etapów edukacji (i życia).

Staramy się, aby nasze przedszkole było miejscem przyjaznym dla dzieci, ich Rodziców i Dziadków, aby dzieci lubiły tu przychodzić i przebywały w atmosferze życzliwości. Poprzez organizację różnorodnych zabaw, zajęć, działań, imprez i uroczystości wspieramy rozwój dzieci oraz uatrakcyjniamy ich pobyt w czasie, gdy rodzice pracują.

Dla Rodziców chcemy być partnerami w wychowywaniu dzieci.
Dlatego jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.
Głowne kierunki zawarte w koncepcji pracy placówki:
Edukacja prozdrowotna, ekologiczna, regionalna, czytelnicza, elementy edukacji globalnej.

Wejście główne do przedszkola.

logo Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2022