LISTOPAD

 1. MÓJ DOM

Dziecko:

 • Zna swoje nazwisko i adres zamieszkania
 • Wymienia nazwy różnych domów budowanych przez ludzi
 • Przelicza posługując się liczebnikami głównymi w zakresie 4 i więcej, stosuje pojęcia: dużo, mało, na, nad, pod, przed
 • Dopasowuje obrazki urządzeń do pomieszczeń, nazywa urządzenia domowe, naśladuje dźwięki, jakie wydają

 

 1. TYDZIEŃ SŁAWNYCH POLAKÓW

Dziecko:

 • Potrafi wymienić z imienia i nazwiska sławnych Polaków
 • Potrafi nazwać cechy charakteru człowieka mające wpływ na odnoszenie sukcesów
 • Wie, czym sławiły się znane osoby
 • Potrafi wskazać potrzebne informacje w słuchanym tekście

 

 1. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

Dziecko:

 • Rozumie znaczenie swoich praw i obowiązków
 • Segreguje figury geometryczne według kształtu, zapamiętuje pokazany przez nauczyciela wzór i układa taki sam (według wzoru i bez wzoru)
 • Układa w odpowiedniej kolejności zdjęcia przedstawiające czynności poranne i wieczorne
 • Reaguje odpowiednim ruchem na ustalone sygnały, wykonuje układ ruchowy do piosenki

 

 1. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Dziecko:

 • Wyjaśnia, dlaczego podczas choroby konieczne jest zażywanie lekarstw, wymienia możliwe konsekwencje zażywania leków bez nadzoru osób dorosłych
 • Segreguje przedmioty, na potrzebne i niepotrzebne podczas choroby
 • Wypowiada się na temat swoich doświadczeń związanych z wizytą u lekarza
 • Wymienia nazwy zdrowych i niezdrowych produktów

 

PIOSENKA: “Porządki” J. Kucharczyk

 1. Lubię czystość, więc porządek

w swym pokoju zawsze mam;

książki, misie, samochody,

każda rzecz swe miejsce ma.

 

Ref.: Co dzień rano łóżko ścielę

i podlewam kwiatki,

pozamiatam, poodkurzam,

posprzątam zabawki.

 

 1. Jak to miło, gdy mój pokój

od rana czystością lśni;

nie potrzeba dużo pracy,

by porządek zawsze był.

Ref.: Co dzień rano…

 

WIERSZ: “DOMEK”

Mały domek daszek ma,

a na daszku ptaszki dwa.

Duże okna, z przodu drzwi,

a przed domem schody trzy.

Obok domku buda psa,

który długi ogon ma.

Wokół domku stary płot,

a na płocie czarny kot.