Konsultacje: Poniedziałek (05.06.2023) 16.30-17.30

 

GRUPA III
CZERWIEC 2023

Tydzień 1: „Odkrywamy świat”
Dziecko:
– poznaje różne sposoby zdobywania wiedzy
– rozwija umiejętność wypowiadania się w grupie i poszerza słownictwo
– doskonali umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków na
podstawie obserwacji i doświadczeń
– rozwija umiejętności rachunkowe i porównywania zbiorów

Tydzień 2: „Wakacyjne podróże”
Dziecko:
– doskonali umiejętność uważnego słuchania tekstu literackiego i odpowiadania
na pytania
– rozbudza ciekawość poznawczą i wyobraźnię
– poznaje zasady bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach
– układa historyjki obrazkowe i doskonali umiejętność posługiwania się
sekwencjami czasowymi

Tydzień 3: Projekt „Zawody”
Dziecko:
– poszerza wiedzę o świecie społecznym poprzez poznawanie różnych rodzajów
zawodów
– zwraca uwagę na wartość pracy oraz dostrzega potrzebę szanowania wysiłku i
wytworów innych osób
– doskonali umiejętność pracy – indywidualnej, w parach, w grupach
– doskonali umiejętność dostrzegania różnic, podobieństw, wyciągania
wniosków

Tydzień 4: „Pożegnania nadszedł czas”
Dziecko:
– rozpoznaje emocje i poznaje sposoby radzenia sobie z nimi
– doskonali umiejętności matematyczne poprzez klasyfikowanie i odtwarzanie
rytmów
– utrwala nazwy oraz cechy charakterystyczne pór roku
– rozwija sprawność ruchową poprzez zabawy na świeżym powietrzu

 

Wiersz „Wakacyjne rady”

(W. Badalska)

Głowa nie jest od parady
Służyć musi dalej
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
Kiedy słońce pali.
Płynie w rzece woda
Chłodna, bystra, czysta,
Tylko przy dorosłych
Z kąpieli korzystaj.
Jagody nieznane,
Gdy zobaczysz w borze:
Nie zrywaj! Nie zjadaj!
Bo zatruć się możesz.
Urządzamy grzybobranie,
Jaka rada stąd wynika:
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
Nie wkładaj go do koszyka.
Biegać boso jest przyjemnie,

Ale ważna rada:
– idąc na wycieczkę pieszą
Dobre buty wkładaj.

 

Piosenka „Lato na wakacjach”

(sł. i muz. K. Głowik)

Idzie lato poprzez pola,

Roześmiane przyszło do nas do przedszkola.

Wita lato wszystkie dzieci:

„Na wakacje razem ze mną pojedziecie”.

Ref.: Na na na na na na na na na na na na

Już wakacji nadchodzi czas.

Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las,

Bo wakacji nadchodzi czas!

Więc walizki spakujemy,
Plecak, piłkę i materac zabierzemy.
Z mamą, tatą, siostrą, bratem
Po przygodę wyruszymy razem z latem.

Ref.: Na na na…