SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI,  które od 1  września 2023 roku rozpoczną edukację przedszkolną w Przedszkolu nr 5 Wrocławskie Krasnale przy ul. Dźwirzyńska 3 na SPOTKANIE INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE termin:  28 czerwca 2023r. (środa) godzina: 17.00   Prosimy Państwa o obecność.

Renata Bysiewicz
dyrektor
Przedszkola Nr 5
Wrocławskie Krasnale

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2023/2024

Dnia 22.03.2023r. od godz.12.00 do 29.03.2023r. do godz. 14.00 zostaje uruchomiony Elektroniczny System Rekrutacji. Po wejściu na stronę rekrutacje.edu.wroclaw.pl i kliknięciu w wybrany poziom rekrutacji będzie możliwość wejścia do systemu za pomocą portalu login.gov.pl z wykorzystaniem logowania przez profil zaufany. Złożenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie wniosku w elektronicznym systemie rekrutacji przez jednego z rodziców.

W załączeniu znajdziecie Państwo:

  1. UCHWAŁA NR LXIV/1664/23 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Wrocław.

Uchwała LXIV166423 z dnia 19 stycznia 2023 r.

  1. ZARZĄDZENIE NR 9353/23 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Zarządzenie_nr_9353_22 Prezydenta Wrocławia z dn. 12.01.2023 r.

Pliki do pobrania:

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rekrutacja – najczęściej zadawane pytania_

Oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej ZAŁĄCZNIK NR 1-AKTYWNY

Oświadczenie o stacjonarnym trybie studiów – ZAŁĄCZNIK NR 2-AKTYWNY

Oświadczenie rodzica o prowadzeniu gospodarstwa rolnego- ZAŁĄCZNIK NR 3-AKTYWNY

Oświadczenie Nasz Wrocław – ZAŁĄCZNIK NR 4-AKTYWNY

Oświadczenie rodzica o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo – ZAŁĄCZNIK NR 5-AKTYWNY

Oświadczenie wysokość dochodu na osobę- ZAŁACZNIK NR 6-AKTYWNY

Oświadczenie o SAMOTNOŚCI-AKTYWNY

Oświadczenie o WIELODZIETNOŚCI AKTYWNY