PLAN PRACY NA MIESIĄC LISTOPAD 2021 ROKU

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1.DLACZEGO NAWET SUPERBOHATER MA OBOWIĄZKI? (01.11.- 05.11. 2021)

 • ODKRYWANIE LITERY T, t: WIELKIEJ, MAŁEJ, DRUKOWANEJ

I PISANEJ

 • WYMIENIANIE NAZW WYBRANYCH CZŁONKÓW RODZINY

I NAZYWANIE RELACJI MIĘDZY NIMI,

 • ROZPOZNAWANIE I NAZYWANIE TRÓJKĄTÓW,
 • ZAPOZNANIE Z PRAWAMI I OBOWIĄZKAMI DZIECKA,
 • POZNANIE RÓŻNIC MIEDZY MIASTEM A WSIĄ.

 

2.CO POWINIEN WIEDZIEĆ KAŻDY POLAK? (08.11.- 12.11.2021)

 • ODKRYWANIE LITERY I, i: WIELKIEJ, MAŁEJ, DRUKOWANEJ

I PISANEJ,

 • POZNANIE LEGENDY O POWSTANIU POLSKI,
 • POZNANIE ZAPISU CYFROWEGO LICZBY 5, ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI LICZENIA,
 • POZNANIE, POSZERZANIE WIEDZY NA TEMAT POLSKICH LEGEND

O SMOKU WAWELSKIM , SYRENCE WARSZAWSKIEJ I INNYCH ,

 • POZNANIE SŁAWNYCH POLAKÓW,
 • POZNANIE SĄSIADÓW NASZEGO KRAJU.

 

3.CZY KUJAWIAK MOŻE TAŃCZYĆ KRAKOWIAKA? (15.11.- 19.11.2021)

 • ODKRYWANIE LITERY D, d: WIELKIEJ, MAŁEJ, DRUKOWANEJ I PISANEJ,
 • POZNANIE ZAPISU CYFROWEGO LICZBY 0,
 • WPROWADZENIE ZNAKÓW: RÓWNOŚCI, MNIEJSZOŚCI, WIEKSZOŚCI,
 • POSZERZANIE INFORMACJI NA TEMAT RÓŻNYCH REGIONÓW POLSKI ( STROJE LUDOWE I TAŃCE),
 • POZNANIE POŁOŻENIA I NAZW WYBRANYCH MIAST POLSKI.

 

4.GDZIE MOŻNA SPOTKAĆ MAŁĄ I WIELKĄ NIEDŹWIEDŹICĘ?(22.11-26.11.2021)

 • ODKRYWANIE LITERY K,k: WIELKIEJ, MAŁEJ, DRUKOWANEJ

I PISANEJ,

 • POSZERZANIE WIEDZY NA TEMAT PRZESTRZENI KOSMICZNEJ,
 • POZNANIE ZAPISU CYFROWEGO LICZBY 6,
 • POZNANIE BUDOWY ZIEMII,
 • POZNANIE SPOSOBÓW WYZNACZNIA KIERUNKÓW STRON ŚWIATA.

 

PIOSENKA  ,,NASZ KRAJ”

SŁOWA I MUZYKA:  JOLANTA KUCHARCZYK

1.W sercu Europy jest taki piękny kraj,

kraj, w którym od lat wielu żyjemy ty i ja.

Tu rzeka Wisła płynie od gór aż do morza,

przez miasta, wioski, lasy i urodzajne pola.

Ref. Gdzie biało-czerwona flaga powiewa,

a w godle dumny orzeł biały,

hymn narodowy każdy Polak spiewa,

tam Polska, kraj nasz kochany.

2.Tyle lat w niewoli i tyle o nią walk,

lecz teraz niepodległa i wolna, piekna tak.

A dzisiaj polska ziemia szczęśliwa, bezpieczna,

więc jestem taki dumny, że właśnie tutaj mieszkam.

Ref.Gdzie biało-czerwona flaga…

3.Polska słynie z tego, że kuchnie pyszną ma,

tradycje i zwyczaje już kazde dziecko zna.

Muzyka jest tu piękna: raz skoczna, raz smutna,

Fryderyk Chopin sławił ją w walcach i mazurkach.

 

WIERSZ ,,TRÓJKĄTNA KAROLINA”

AUTOR: DANUTA WAWIŁOW

Pośrodku oceanu

trójkątna sterczy skała,

na tej trójkątnej skale

trójkątny stoi pałac.

 

Po niebie granatowym

trójkątny księżyc płynie

i niesie sny królewnie,

trójkątnej Karolinie.

 

I śni się Karolinie,

jak wśród trójkątnych maków

trójkątny rycerz do niej

na białym mknie rumaku.

 

Lecz budzi się królewna

i łzy trójkątne leje,

bo wokół niej ocean

i wicher straszny wieje.

 

Trójkątne w górze chmury,

trójkątne szumią fale,

i maki tu nie rosną

książąt nie ma wcale.

 

Lecz oto wzeszło słońce

i w blasku jego nagle

zabłysły nad falami

trójkątne białe żagle…