GRUDZIEŃ

Tematyka kompleksowa:

I. Świąteczne pocztówki.
 zapoznanie z pracą listonosza, rozpoznawanie atrybutów jego zawodu, rozwijanie
słownictwa poprzez wyjaśnienie znaczenia słów: karta, koperta, adres, adresat
 rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie, tworzenie zbiorów,
kontynuowanie rytmów, powiększanie, pomniejszanie liczebność zbiorów o 1
 rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części, wskazywania
różnic i podobieństw
 rozwijanie myślenia przyczynowo– skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w
historyjkach obrazkowych

II. Zwierzęta zimą.
 uczestniczenie w przygotowaniu pokarmu dla ptaków; pomoc w dokarmianiu ptaków;
wiedza o tym czym można dokarmić zwierzęta zimą; zrozumienie potrzeby niesienia
pomocy zwierzętom w schroniskach
 rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków zwierząt leśnych, ptaków
 kształtowanie umiejętności zapamiętywania istotnych treści z wysłuchanego
opowiadania; budowanie zdań na określony temat

III. Spotkanie przy wigilijnym stole.
 kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
ubieranie choinki, tworzenie ozdób choinkowych
 rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie elementów, wskazywanie różnic
i podobieństw między elementami, klasyfikowanie przedmiotów wg podanych cech;
porównywanie długości, posługiwanie się pojęciami dłuższy, krótszy
 nauka piosenek i pląsów tematycznie związanych ze świętami

IV. Świąteczne zwyczaje.
 wybieranie elementów potrzebnych do nakrycia stołu; próby samodzielnego nakrywania
do stołu; stosowanie pojęcie pomiędzy;
 poznawanie i opowiadanie o tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia –
potrawy wigilijne, nakrywanie stołu, itp.
 uczestnictwo we wspólnym kolędowaniu

V. Skok w nowy rok!
 uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku
 wskazywanie i zapamiętanie cech typowych dla zimy; opowiadanie o cechach
charakterystycznych kolejnych pór roku
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących zabaw na śniegu i lodzie
 posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, rano, południe, po południu, wieczór;
 wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy zegarami, wyjaśnianie do czego służy zegar,
kalendarz

Piosenka
Odwiedziny Świętego Mikołaja

Pada śnieg, pada śnieg,
biało dookoła.
Przysypane łąki, lasy,
przedszkole i szkoła.
Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr,
zimno dziś na dworze,
tylko w dali słychać sanie
któż to jechać może?
Ref.: To Święty Mikołaj
dziś odwiedzi nas,
przywiezie prezenty
w ten zimowy czas.
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń
dzwonią dzwonki sanek,
zatrzymały się przed domem,
ktoś wchodzi na ganek.
Słychać już tupot nóg,
drzwi się otworzyły,
a w nich stanął z wielkim workiem
dziadek bardzo miły.
Ref.: To Święty Mikołaj…

Wierszyk
„Choinka”

W kącie naszej sali
pięknie przystrojona,
panna choineczka
uśmiecha się do nas.
Na niej bombki, łańcuch,
lampki kolorowe.
Gwiazdeczki prześliczne,
złote i bajkowe.
Na jednej gałązce
piernikowe ludki,
a na innej siedzą
małe krasnoludki.
Pajacyk, kogucik,
maleńkie serduszka,
chrupiące ciasteczka,
pachnące jabłuszka.
Wkoło tańczą dzieci,
kolędy śpiewają,
na choince świecidełka
radośnie wieszają.
B. Forma