Przedszkole Nr 5 – „Wrocławskie Krasnale”

Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech,
aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza.”

Przedszkole nr 5 Wroclawskie Krasnale działa od 01 września 2014r w budynku, w którym od 1 października 1992r /przez prawie 22 lata/ funkcjonował Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 1 „Wroclawskie Krasnale”. Przedszkole kontynuje zadania i tradycje poprzedniej placówki. Zdecydowana większość obecnej kadry to ci sami pracownicy.
Naszym celem jest wspieranie rodziców w wychowaniu i rozwijaniu potencjału tkwiącego w dzieciach oraz dobre przygotowanie dzieci do dalszych etapów edukacji (i życia).

Staramy się, aby nasze przedszkole było miejscem przyjaznym dla dzieci, ich Rodziców i Dziadków, aby dzieci lubiły tu przychodzić i przebywały w atmosferze życzliwości. Poprzez organizację różnorodnych zabaw, zajęć, działań, imprez i uroczystości wspieramy rozwój dzieci oraz uatrakcyjniamy ich pobyt w czasie, gdy rodzice pracują.

Dla Rodziców chcemy być partnerami w wychowywaniu dzieci.
Dlatego jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.
Głowne kierunki zawarte w koncepcji pracy placówki:
Edukacja prozdrowotna, ekologiczna, regionalna, czytelnicza, elementy edukacji globalnej.

Oferujemy:
● fachową opiekę wykwalifikowanej kadry,
● zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi,
● różne imprezy i uroczystości, m. in.

– Pożegnanie lata, powitanie jesieni,
– Pasowanie na przedszkolaka,
– Prezentacje jesienne
– Spotkanie z Mikołajem,
– Jasełka i Wigilia,
– Bal karnawałowy,
– Dzień Babci i Dziadka,
– Koncerty muzykujących absolwentów,
– Powitanie wiosny,
– Spotkanie z Zajączkiem
– Dzień Mamy i Taty,
– Dzień Dziecka,
– Uroczyste pożegnanie starszaków,

● dni otwartych działań,
● turniej jednego wiersza o tematyce prozdrowotnej,
● koncerty muzyczne – 1 x w miesiącu,
● teatrzyki – 1 x w miesiącu,
● kampanie prozdrowotne,
● festyny rodzinne,
● wycieczki po Wrocławiu i jego okolicach,
● zajęcia dodatkowe,
● udział uzdolnionych dzieci w konkursach, przeglądach i prezentacjach na terenie miasta.

NASZE ABC…

CZEGO CHCEMY NAUCZYĆ DZIECI,
ABY DOBRZE RADZIŁY SOBIE W ŻYCIU?
A – AKCEPTUJ siebie i innych
B – BAW SIĘ, jesteś dzieckiem
C – CIERPLIWIE pokonuj trudności
D – DOBRO dostrzegaj i rozdawaj
E – EGZEKWUJ swoje prawa
F – ,,FIOŁKI to też kwiatki” – szanuj przyrodę
G – GNIEW nie jest najlepszym doradcą – poskramiaj go
H – HUMOR jest dobry na wszystko – uśmiechaj się jak najczęściej
I – INTERESUJ SIĘ tym, co ciebie otacza
J – JASNO wyrażaj swoje myśli, potrzeby, uczucia
K – KOCHAJ bezinteresownie
L – LEPSZYM bądź każdego dnia
M – MÓW prawdę, MYŚL o innych nie tylko o sobie
N – NIE MARTW SIĘ, Nauczymy się razem tego, co jest trudne
O – OPIEKUJ SIĘ tymi, którzy tego potrzebują
P – POPROŚ, PODZIĘKUJ, PRZEPROŚ – słowa o wielkiej mocy
R – ROZMAWIAJ z innymi
S – SŁUCHAJ innych uważnie
T – TWÓRZ piękne rzeczy
U – UPRAWIAJ sport
W – WYBACZAJ
Z – ZDROWIE szanuj i dbaj o nie

CZ – CZYTAJ książki
DZ – DZIAŁAJ z innymi
SZ – SZANUJ pracę swoją i innych
RZ – RZETELNIE wywiązuj się z podejmowanych zadań

PAMIĘTAJMY, ŻE DZIECI SŁUCHAJĄ TEGO, CO MÓWIMY, NAŚLADUJĄ TO, CO ROBIMY
ABC opracowali przedstawiciele Rady Rodziców i nauczycieli
Rodzicu, jeśli chciałbyś coś dodać lub zmienić – zapraszamy.

ABC WYCHOWAWCY

DOBRY WYCHOWAWCA:

A – AKCEPTUJE dziecko
B – BUDUJE życzliwe relacje
C – CIESZY SIĘ z sukcesu dziecka
D – DOCENIA włożony wysiłek
E – EGZEKWUJE prawa i obowiązki
F – FORMUŁUJE jasne komunikaty
G – GOSPODARUJE dobrze czasem
H – HAMUJE niewłaściwe zachowania
I – INTERESUJE SIĘ tym, co dziecko robi, myśli, czuje
J – JEST cierpliwy
K – KIERUJE rozwojem dziecka
L – LICZY SIĘ z jego zdaniem i potrzebami
Ł – ŁĄCZY naukę z zabawą
M – MYŚLI pozytywnie o możliwościach dziecka
N – NIE OKŁAMUJE
O – ORGANIZUJE ciekawe zajęcia
P – PAMIĘTA o danych obietnicach
R – ROZWIJA SIĘ
S – SŁUCHA uważnie
T – TWORZY piękne rzeczy
U – UŚMIECHA SIĘ
W – WSPIERA w pokonywaniu trudności
Y – NIEWIADOMA – jest przygotowany na niespodzianki
Z – ZACHĘCA do podejmowania wysiłku
Ż – ŻARTUJE z dzieckiem
CZ – CZYTA książki
DZ – DZIAŁA razem z dzieckiem
SZ – SZANUJE własność dziecka
RZ – RZETELNIE pracuje
ABC opracowali nauczyciele i przedstawiciele rodziców.