Konsultacje: Poniedziałek (05.06.2023) 15.30-16.30, Wtorek (06.06.05.2023) 08.30-09.30

 

CZERWIEC

1. Wielka wyprawa
 Zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi i miejscami ich
zamieszkania
 Zapoznanie z zabawami z różnych stron świata
 Kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich przedmiotów i
właściwiej odzieży do celu wycieczki
 Rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
2. Smaki i zapachy lata
 Poznawanie zmysłów: smaku, węchu, dotyku i podawanie ich nazw
 Nabywanie umiejętności w określeniu, który przedmiot jest lżejszy,
a który cięższy
 Ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków
 Wdrażanie do odpowiedzialności za własne zabawki
3. Wakacyjne przygody
 Zapoznawanie z właściwymi zachowaniami latem nad wodą
 Podanie nazw przedmiotów potrzebnych na wyprawę w góry
 Poznawanie smaku różnych letnich owoców
 Określanie położenia na, nad, pod, obok
 Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się i
uważnego słuchania
4. Bezpieczne wakacje
 Poznanie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w
czasie wakacji
 Poznanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania nad
wodą
 Kształtowanie umiejętność proszenia o pomoc w sytuacjach
zagrożenia
 Przypomnienie numerów alarmowych

 

Piosenka „Poziomkowe lody”
1. Lo- lo- lo- lo- lo- lo- lody
Po- po- po- po- poziomkowe.
Lu- lu- lu- lu- lubię lizać
Choć gardełko nie jest zdrowe.

Ref.: Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!
A ja lody poziomkowe lizać chcę!
Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!
A ja lodów poziomkowych chcę!

2. Mama boi się o dzieci,
Chcę by zawsze były zdrowe.
Ale przecież czasem trzeba
Zjadać lody poziomkowe.

Ref.: Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!
A ja lody poziomkowe lizać chcę!
Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!
A ja lodów poziomkowych chcę!

3. Lody trzeba jeść powoli.
Aby gardło nie bolało.
Mama trochę jeść pozwoli,
Lecz mi więcej by się chciało.

Ref.: Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!
A ja lody poziomkowe lizać chcę!
Mama mówi: nie! Tata mówi: nie!
A ja lodów poziomkowych chcę!

 

Wiersz „Lato i dzieci”

Lato do nas idzie,
zatrzyma się w lesie.
Jagody, poziomki
w dużym koszu niesie.
Słoneczka promienie
rozrzuca dookoła.
– Chodźcie się pobawić! –
głośno do nas woła.
Nad morze, w góry
chce pojechać z nami.
Wie, że miło spędzi
czas z przedszkolakami.