Podążając za trendami edukacji ekologicznej i globalnej oraz w odpowiedzi na zagrożenia dotyczące całej planety kształtujemy u naszych podopiecznych postawy proekologiczne.

Dzieci uczestniczą w zajęciach dotyczących:

  • oszczędzania wody i prądu w przedszkolu i w domu.
  •  segregowania, kompostowania i ograniczania ilości odpadów, oraz dokonywania świadomych wyborów dotyczących zakupów, transportu w mieście
  •  jakości powietrza którym oddychamy i jaki to ma związek z naszym zdrowiem
  • otaczającej  przyrody ich małej lokalnej społeczności jaką są Kuźniki i doświadczają tego jaki mogą mieć na nią wpływ – spacerują do lasu, na działki i w okolice stawu, uczestniczą w sprzątaniu Kuźnickiego Lasku, uczestniczą w Terenowym konkursie ekologicznym, dbają o estetykę ogrodu przedszkolnego sadząc kwiaty i zioła. Dbają o nie i podlewają zbieraną przez nas deszczówką. Obserwują zwierzęta: ptaki gniazdujące w budkach lęgowych na terenie ogrodu, owady w ogrodzie, hodowle ryb, patyczaków i ślimaków w przedszkolu. Uczą się obserwacji przy użyciu lup i mikroskopu. 

Dzięki staraniom i zaangażowaniu nauczycieli, dzieci uczestniczą w wielu wycieczkach i zajęciach edukacyjnych o charakterze ekologicznym z Zoo, Hydropolis, Muzeum Przyrodniczym. Są angażowane do udziału w różnorodnych konkursach ekologicznych organizowanych na terenie naszej placówki i w innych przedszkolach. W roku szk. 2018/2019 dzięki zaangażowaniu w akcję Oddech motyla nagrodzono naszą placówkę czujnikiem czystości powietrza, dzięki czemu możemy monitorować stan powietrza na zewnątrz i reagować na bieżąco wychodząc z dziećmi do ogrodu lub pozostając w salach.

Podsumowując nasze wieloletnie działania ekologiczne dwukrotnie w ciągu ostatnich lat udało nam się zdobyć certyfikat Zielonej Flagi – międzynarodowy prestiżowy tytuł przyznawany placówkom edukacyjnym na całym świecie. Przygotowujemy też co roku raport z wszystkich działań ekologicznych organizowanych w przedszkolu do Przedszkolnej Nagrody Wrocławia – od trzech lat zajmujemy pierwsze miejsce w tego typu działalności, wcześniej zdobywaliśmy wyróżnienia. Naszym głównym celem w edukacji ekologicznej jest aby dzieci obserwowały, doświadczały, reagowały i kształtowały otaczającą je przestrzeń w sposób świadomy z dbałością o otaczającą naturę, której są częścią.