Logopeda
mgr Anna A., mgr Anna W.
Zajęcia indywidualne lub w 2-3 osobowych zespołach. Zadaniem logopedy jest prowadzenie terapii logopedycznej z dziećmi mającymi trudności artykulacyjne i komunikacyjne.

Integracja sensoryczna / zajęcia rewalidacyjne
mgr Agnieszka W.
Terapia SI polega na zachęcaniu i kierowaniu dziecka do wykonywania aktywności, które mają za zadanie wyzwalać i prowokować do odpowiednich reakcji na bodźce sensoryczne. Każde zajęcia są zaplanowane i indywidualnie dopasowane do każdego dziecka.

Język angielski
mgr Justyna J.I., Alicja Sz.
Dzieci podejmujące naukę języka angielskiego w wieku przedszkolnym mają ogromną szansę na przyswojenie systemu dźwiękowego języka, a tym samym doskonalą wymowę. Większa plastyczność mózgu i elastyczność organów mowy, charakterystyczna dla dzieci, które wciąż opanowują nasz język polski, daje im lepsze możliwości w przyswajaniu obcych dźwięków i melodii innego języka.

Gimnastyka ogólnorozwojowa
mgr Monika Dz.
Zajęcia wspierają i ukierunkowują aktywność ruchową naszych przedszkolaków. Dbamy, by nasze przedszkolaki miały proste kręgosłupy, były sprawne i cieszyły się aktywnym dzieciństwem. Zajęcia z gimnastyki w przedszkolu umożliwią dziecku ćwiczenie gibkości, szybkości, sprawności, pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzają motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek ich rozwoju, jak również wyrobić prawidłowe nawyki i przyzwyczajenia.

Rytmika
Zajęcia te poprzez ruch i śpiew realizują cele wychowania ogólnego, oparte są na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowują człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki. Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak, aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością.